Geplaatst op 09 september 2019 door Bram - OdaKim Oeselgem

Algemene info, Markegem, Oeselgem


Talentenfluisteraars in ons team!

Basisschool Mikado Markegem Oeselgem telt als één van de eerste basisscholen in Vlaanderen eigen Talentenfluisteraars in het team! Vorig schooljaar startten 12 leerkrachten van de basisschool Mikado een opleiding tot Talentenfluisteraar.  In de eerste drukke schoolweek volgden zij een laatste,afrondende sessie onder leiding van de beroemde, Nederlandse Els Pronk.  Zij kwam zelf langs naar de school om de leerkrachten de laatste input te brengen en te oefenen. 

 

   

 

Talenten

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert.  Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.  Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent.  Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te benoemen.  

 

Kindertalentenfluisteraar

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen.  Zo’n omgang met de kinderen zorgt ervoor dat de kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.  Ook dat de kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt.  En dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van het materiaal dat ontwikkeld werd om bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.  

 

Kinderen op weg met hun talenten

Als kinderen zich bewust worden van hun talenten, kunnen ze beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.  Kinderen kunnen zo beter keuzes maken in hun leven en zelfs in het latere beroepsleven is het van belang te weten waar je energie door krijgt. Talenten zijn ook het middel om achter het gedrag van het kind te gaan kijken en het authentieke kind te zien die soms verscholen zit achter het gedrag.  Talentenfluisteraars gaan op zoek achter het gedrag dat opgezet wordt als maskering van de authentieke kern van het kind. 

 

Basisschool Mikado in “offiesiejeel Kindertalentfluisteraarschool”

Door dit traject te lopen onder leiding van Luk Dewulf ( Ik kies voor mijn talent)  en Els Pronk( Talentgedreven werken met kinderen) werden deze leerkrachten meegenomen in dit gedachtengoed dat momenteel in Nederland momenteel sterk onder de aandacht staat. Het is de bedoeling dat de visie op een eigen manier stelselmatig wordt meegenomen in de kijk naar de eigen leerlingen en in het werken met de leerlingen. Na stad Gent die het Talentenverhaal bij al de kinderen van de stad wil brengen, is de basisschool Mikado Markegem Oeselgem één van de pioniers in Vlaanderen om deze kijk naar kinderen mee te nemen in hun opvoedingstraject.  En daar zijn we fier op! De uitdaging is om dit op een spontane manier in ons dagelijks werken mee te nemen en uit te bouwen.

 

   

 

 

Luk Dewulf en Els Pronk zijn de bezielers van De Kindertalentenfluisteraars-beweging in Vlaanderen en Nederland. Hun doel is om in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland een kindertalentenfluisteraar te verkrijgen. Oeselgem en Markegem zijn dus goed bezig en tellen er al 12!!!

 

 

Schooluren

Maandag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Dinsdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Woensdag 8u40 – 11u30

Donderdag 8u40 – 11u50 13u15 – 16u00

Vrijdag 8u40 – 11u50 13u15 – 15u00

Contactgegevens

MARKEGEM
Brouwerijstraat 2a, 8720 Markegem
051/63 56 50 of 0474/284 529

facebook

OESELGEM
Wakkensesteenweg 11, 8720 Oeselgem
09/388 50 59 of 0474/284 529

facebook